###message

Lemondás

Jogi nyilatkozat

 

A weboldal használata az alábbi jogi nyilatkozatok alá tartozik:

Az EUJUICERS.HU a weboldal tartalmánál mindenre ügyelve készítette el. Az weboldalon található információkat és anyagokat az EUJUICERS.HU jóhiszeműségben biztosította. Az információk és anyagok egy része megbízhatónak gondolt, nyilvánosan elérhető információk és a források alapján készültek.

A weboldalon található minden információ és anyag az Ön általános tájékoztatására és használatára szolgál és ne jelent semmilyen tanácsot vagy ajánlást (professzionálisat vagy másfélét). Ne bízzon semmilyen a weblapon található információra és anyagra, amikor döntést hoz, és tartózkodjon a különleges egészségügyi vagy üzleti vagy más egyéb döntések ez alapján történő meghozatalától.

Az EUJUICERS.HU nem garantálja a weboldalon lévő információk és anyagok pontosságát és érvényességét.

A weboldalra történő belépés (magába foglalva az azon lévő bármilyen információ vagy anyag használatát) teljese mértékben a saját felelőssége. Az EUJUICERS.HU semmilyen felelősséget sem fogad el. Kiváltképpen, az EUJUICERS.HU nem tartozik felelőséggel bármilyen közvetlen, közvetett, speciális vagy más ebből fakadó bármilyen jellegű károsodásért (beleértve a korlátozást, profit vesztést, egészséget, remélt megtakarításokat, árbevételeket, adatokat, vevőkört és szerződéseket), bármilyen ok eredményeként, ami közvetlenül vagy közvetetten erről a weboldalról származó információk vagy anyagok használta okozott.

Az EUJUICERS.HU fenntartja a jogot, hogy figyelmeztetés nélkül a weboldal tartalmának bármely részét megváltoztassa vagy kiigazítsa.

Ezen weboldal lehetőségeket nyújthat, beleértve (korlátozás nélkül) a visszajelzéseket és e-maileket, chat szobákat és megbeszélő fórumokat (interaktív vagy másféle), ami lehetővé teszi, az Ön visszajelzését a weboldallal vagy más területtel kapcsolatban, és ami lehetővé teszi más felhasználókkal való kölcsönhatásokat, párbeszédeket, keresések és posztok cseréjét, információt, adatokat vagy más anyagokat küldését vagy továbbítását. Nem kellene ezeket a lehetőségeket bármilyen ’Sértő Anyag’ tárolására, lemásolására, továbbítására, kommunikálására vagy elfogadására használnia. Irreleváns, hogy Ön tudatában van-e az ilyen jellegű Sértő Anyagnak. A ’Sértő Anyag’ kifejezés bármilyen anyagot, adatot, képeket vagy információkat jelent, ami (1) bármilyen törvényt, szabályozást, szokás kódot vagy a vezérelv elfogadható használatát sérti, vagy (2) ami sértő, trágár, illetlen, rágalmazó, obszcén vagy fenyegető vagy másféleképpen támadó jellegű, vagy (3) ami titkot, szerzői jogot vagy más szellemi tulajdonjogokat, titoktartást vagy bármilyen harmadik fél jogát sérti; vagy (4) ami befektetési szolgáltatásokkal hozható kapcsolatban,vagy reklámozza azt, vagy pedig befektetések vételét és/vagy adását kínálja. Az EUJUICERS.HU nem tartozik felelősséggel bármilyen a weboldalon keresztül közzé tett, továbbított, küldött vagy közölt Sértő Anyagért.

Beleegyezik, hogy az EUJUICERS.HU feljegyezhet és tárolhat információkat és anyagokat, amit közzétett, továbbított, küldött vagy közölt ezen a weboldalon, és elérhetővé teszi bármilyen ilyen információt vagy anyagot bármilyen szabályzóhatóság vagy a rendőrség kérésére. Előfordulhat, hogy azt veszi észre, hogy ez a weboldal más weboldalakra vagy weboldalakról kapcsolt egy hypertext-en vagy bármilyen más számítógépes kapcsolaton keresztül. Az EUJUICERS.HU nem rendelkezik felügyelettel, és nem tehető felelőssé az ilyen kapcsolt weboldalak tartalmáért. Ezek a linkek az Ön kényelmét szolgálják. Ezeknek a linkelt weboldalaknak a tartalmát mi nem hagyjuk jóvá.

Az EUJUICERS.HU kizár minden jótállást, nyílt és beleért, a törvény által engedélyezett teljes terjedelemhez, ezen a weboldalon lévő információhoz és anyaghoz kapcsolódóan. Ha azt választotta, hogy rendelkezésünkre bocsát néhány információt magáról, az EUJUICERS.HU felhasználhatja ezt az információt, hogy kapcsolatba lépjen Önnel e-mailben, vagy levélében, melyben részleteket küldünk az EUJUICERS.HU -mal kapcsolatban vagy bármilyen más információval vagy anyaggal kapcsolatban., amiről az EUJUICERS.HU úgy gondolja, hogy érdekelheti Önt. Ha nem szeretné, hogy az EUJUICERS.HU ilyen formában használja ezt az információt, kérjük lépjen velünk kapcsolatba (E-mail címünk: hu@eujuicers.com). Ezek a jogi nyilatkozatok az EU törvények irányításával és azokkal összhangban készülnek. Ha ezen jogi nyilatkozatok bármelyik rendelkezése törvénytelen, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen lenne, akkor az a rendelkezés különválaszthatónak tekinthető és nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére és alkalmazhatóságára.

Az Adatvédelmi Törvény

A weboldalon keresztül beszerzett információt az EUJUICERS.HU adatbázisában megőrzi, és felhasználjuk a feljegyzéseink korszerűsítésére, és arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel fontosabb javaslatokkal, olyan szolgáltatásokkal vagy lehetőségekkel kapcsolatban,a miről úgy véljük érdekesek lehetnek az Önnek. Az adatai biztonságosan lesznek tárolva és nem szolgáltatjuk ki más szervezeteknek. Az EUJICERS.HU az információi Adat Felügyelője. Ha ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: hu‌‌M‌‌eujuicers.com