A reklamáció rendje

Garanciális feltételek és reklamáció Amennyiben az ügyfél a garanciális időn belül a vásárolt terméken olyan hibát észlel, amelyet nem a nem megfelelő használat, hanem magának a terméknek a hibája okozott, a garanciaidőn belül jogában áll a termékkel kapcsolatban reklamációt benyújtani. Ha a garanciális készüléken hiba keletkezik, a reklamáció jogosságának elbírálása céljából el kell küldeni a címünkre (lásd: „kapcsolat”). A készüléket az ügyfél köteles megmosva, száraz állapotban elküldeni. A készüléket megfelelően be kell csomagolni, nehogy a szállítás során megsérüljön. Az ilyen módon keletkezett sérülésekért a forgalmazó nem vállal felelősséget. A készülékhez mellékelni kell a hiba leírását és a garancialevél másolatát. Javasoljuk a küldemény biztosítását.

Az áru visszaadása, cseréje a 14-napos tesztidőszak alatt

A 14-napos tesztidőszak alatt visszaadni vagy cserélni kívánt árut hiánytalanul kell visszaküldeni (azaz valamennyi tartozékkal, kézikönyvvel, csomagolással, stb. együtt). A cseregarancia a mechanikus sérülésekre nem vonatkozik. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, és az eladónak csökkent értékű, használt, sérült vagy hiányos árut ad át, a fogyasztó megtéríti az eladónak az áru javításával és eredeti állapotba történő visszaállításával kapcsolatos költségeit.

Garanciaidő és garancialevél

A garanciaidő minden áru esetében a mellékelt garancialevélen van feltüntetve. Amennyiben az adott termékhez létezik garancialevél, akkor az az áru eladásának napján kerül kiállításra. Abban az esetben, ha garancialevél nem létezik, garancialevélként az adóügyi bizonylat (számla) szolgál. A garancia nem vonatkozik az áru (vagy annak részei) szokásos elhasználódására. Ilyen esetben a termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának, és nem lehet miatta reklamációt érvényesíteni. Azon ügyfelek számára, akik az árut vállalkozás céljából használják, vagy az adott áruval üzletelnek, a polgári törvénykönyv nem határoz meg garanciaidőt. Az oldalunkon feltüntetett garanciaidő csak a fogyasztókra vonatkozik, nem pedig a vállalkozókra, akik az árut vállalkozási tevékenységük keretében (azonosító számmal) vásárolják meg.

A reklamáció ügyintézése

A forgalmazó vagy a szerviz elbírálja az áru hibája miatti reklamáció jogosságát, és az elbírálás után telefonon vagy e-mailben értesíti az ügyfelet a reklamációs ügyintézés módjáról. Ezután az ügyfelet felszólítják a reklamált áru átvételére, ill. azt elküldik számára, a felek megállapodása szerint. A reklamációs ügyintézés határidejét a törvénykönyv rögzíti.

Amennyiben az üzletünkben vásárolt áruval kapcsolatban reklamációt szeretne benyújtani, kérjük, töltse ki az alábbi reklamációs űrlapot. Az űrlap elküldése után felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk a reklamáció további folyamatáról.

 

Reklamációs űrlap