T&C

Fizetési
- szállítási feltételek és szerződési
- felhasználási szabályok

 

Ez az oldal tartalmazza a teljes Felhasználói feltételeket. Lehetséges, hogy hivatkozásként kinyomtassa ezt az oldat. A weboldal használata ill. a weboldalon történő rendelés azt jelenti, hogy Ön egyetért a lent említett Felhasználói feltételekkel.

A weboldal használatának feltételei:

 

Jogai

Az EUJUICERS.HU egy nem-kizárólagos, nem átruházható, korlátozott hozzáférési jogot nyújt Önnek, és a weboldal (az „Oldal”) használatát és bemutatását és az itt biztosított anyagokat, feltéve, hogy Ön teljes mértékben betartja a Megállapodást. Az Oldal tartalma csak az ün személyes, nem kereskedelmi céljaira használható. Belegyezik, hogy nem szakítja meg, vagy kísérli meg megszakítani semmilyen módon az Oldal működését.

Jelszava

A regisztrációs folyamat részeként, egy jelszót kell választania. Ügyelnie kell arra, hogy a jelszava bizalmas maradjon. Nem oszthatja meg senkivel, és ügyelnie kell, hova írja le egy papírra vagy, hogy elektronikusan hol tárolja.

Megszűntetés

A társaság bármely más itt közzé tett jogai mellett, akár Ön, akár az EUJUICERS.COM bármikor törölheti vagy megszűntetheti a Megállapodást. Az EUJUICERS.COM szintén fenntartja a jogát, hogy részben vagy egészben korlátozza, felfüggessze, vagy megszűntesse a fiókjához való hozzáférését, figyelmeztetés nélkül, ezen Megállapodás Ön által történő megsértése vagy megsértéssel fenyegetettség figyelembevételével. Ha úgy találjuk, hogy Ön nem megfelelően használja a szolgáltatást, fenntartjuk a jogot, hogy azonnali hatállyal megszűntessük a szolgáltatás használatát, és ha szükséges pert indíthatunk Ön ellen.

Kereskedelmi felhasználás irányvonala

A jelentéseink, információink, értékeléseink nem használhatóak hirdetésekben vagy egyéb más kereskedelmi célokra. Az EUJUICERS.HU meg fog tenni minden lépést annak érdekében, hogy megelőzze ezen anyagoknak, neveknek, az EUJUICERS.HU nevének, vagy más publikációknak a kereskedelmi használatát.

Szerzői jogok és hozzájárulások

Az EUJUICERS.HU rendelkezik minden ezen a weboldalon található anyag szerzői jogaival. Minden a weboldalon található szöveg vagy anyag, vagy más közzététel, teljesen vagy egészben, előzetes írásos engedély nélküli használata tiltott. Kéréseket az hu@eujuicers.com címre küldhet. Minden jog fenntartva.

  • Lehet, hogy nem használhatja fel erről a weboldalról származó grafikákat (vagy más elemeket) egy másik weboldalon belül

Kiigazítások a weboldalhoz

Az EUJUICERS.HU nak megvan a joga, hogy bármilyen hibát vagy mulasztást kijavítson, és hogy figyelmeztetés nélkül megváltoztassa az oldal bármelyik részét. Ha hibát talál, kérjük jelentse azt az hu@eujuicers.com e-mail címen.

A fórumokhoz kapcsolódó használati feltételek és felhasználói hozzászólások

Az alábbi feltételek a www.juicingforums.com (a „Fórum”)-ra és az EUJUICERS.HU weboldal felhasználói által tett hozzászólásokra vonatkoznak. Az EUJUICERS.COM azt ajánlja a szülők/tanárok számára, hogy mindig felügyeljék a gyerekek hozzáférését az Interneten található tartalmakhoz. Kérjük vegyen figyelembe másokat is, amikor közreműködik az oldalunk Fórumához. Ön kizárólagos felelőséggel tartozik bármilyen, az oldalon történő Ön általi hozzászólás tartalmát illetően. Minden ilyen hozzászólás nyilvános, hacsaknem jelezzük azt. Nem oszthat meg olyan tartalmat, ami lehet, hogy:

  • Kereskedelmi célokat szolgál
  • Illetlen vagy sértő
  • Hamis vagy félrevezető, amibe más emberek megszemélyesítése is bele tartozik
  • Rágalmazó, becsületsértő vagy bármilyen személyt vagy létet becsmérelő• Bármilyen módon sérülést okoz
  • Megszegi vagy megsérti a szellemi tulajdon jogokat, szerződési jogokat, vagy harmadik személy bármilyen más jogát
  • Megszeg bármilyen alkalmazandó törvényeket, előírásokat vagy szabályozásokat
  • Szoftver vírusokat tartalmaz vagy bármilyen más rosszindulatú kódot


Ön elismeri és elfogadja ezt, hacsaknem másként jelezve van, bármilyen kommunikáció, közlés, ami az oldal bármelyik része által történik, nyilvános. Elismeri, hogy nincs titoktartási elvárása bármilyen közléssel kapcsolatban, amit ezen az oldal tesz. Ön örök érvényű, világméretű, visszavonhatatlan, korlátlan, nem-kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad az EUJUICERS.COM-nak minden ezen az oldalon tett nyilvános közlésének használatával, másolásával, licenc-szével, elosztásával, bemutatásával, felidézésével, továbbításával, módosításával, szerkesztésével és másféleképpen történő kihasználásával kapcsolatban, bármilyen ismert vagy később kifejlesztett médián keresztül. Ön kártalanítja az EUJUICERS.HU-ot, minden őt ért olyan veszteségért, amit az oldalon közölt bármilyen közreműködése okozott, beleértve bármilyen veszteséget, amit az EUJUICERS.HU-ot éri, annak eredményeképpen, hogy az átadásai tartalmát elérhetővé teszi haramdik fél részére.

Lehetséges, hogy az EUJUICERS.HU, teljes diszkréciójában és értesítés nélkül, bármikor szerkeszti vagy eltávolít bármilyen anyagot az oldalról, amibe beletartozik az Ön által közzétettek is. Az EUJUICERS.HU nem kötelezi el magát, hogy bármilyen az oldalon közzétett anyag elérhető legyen bármilyen személynek. Az EUJUICERS.HU nem tartozik felelőséggel e bekezdés alatti jogainak bizalmának bármilyen következményeiért. Ausztrália törvényei általi kiterjesztett szabadságként, az EUJUICERS.HU visszautasít minden felelősséget az Ön oldal használatával kapcsolatosan.

Felhasználói hozzászólásokkal kapcsolatos panaszok:

Email: hu@eujuicers.com

Tel:    06-70/678-8728

Az EUJUICERS.HU nem rendelkezik olyan forrásokkal, hogy átvizsgálja vagy ellenőrizze a közreműködők hozzászólásait, nem szabályozza vagy ellenőrzi ezen hozzászólások tartalmát. Nem vállal felelősséget sem nem helyesli vagy szükségszerűen ért egyet a közösség tagjainak közreműködéséért. Ha úgy gondolja, hogy a hozzászólások helytelenek vagy alkalmatlanok, kérjük jelezze azt az info@eujuicers.com e-mail címünkön, az alábbi részletekkel együtt:

1. az adott anyag hol található az oldalon; 2. miért gondolja az adott anyagot helytelennek; és 3. nevét és, hogy hogyan léphetünk Önnel kapcsolatba.

Az EUJUICERS.HU minden kapott panaszt komolyan vesz. Minden panasz átvételekor átvizsgáljuk a tárgyhoz tartozó anyagot és ha helytelen, eltávolítjuk. Noha az a célunk, hogy minden beérkezett panaszra reagáljunk egy munkanapon belül, nem tudjuk garantálni, hogy a panaszát egy megadott határidőn belül elolvassuk (vagy reagálunk). Nem reagálunk a zaklató panaszokra, vagy azokra, melyek olyannak tűnnek. Ha nem tartalmazza a nevét és elérhetőségét a panaszban, lehetséges, hogy a panaszt zaklatásként fogjuk kezelni.

Anyagok eltávolítása

Bármilyen anyagot, bármikor eltávolíthatunk, ok vagy bármilyen személy részére történő figyelmeztetés nélkül. Az anyag eltávolítása nem annak helytelenségének vagy az EUJUICERS.COM felelősségének elismerése. Útmutatásként, ahol az EUJUICERS.COM valamilyen panaszt kapott egy anyaggal kapcsolatban, el fogja távolítani azt, ha az:

1. kereskedelmi célokat szolgál. 2. illetlen vagy sértő 3. hamis vagy félrevezető 4. rágalmazó, becsületsértő vagy gyalázkodó 5. valószínűsíthetően bármilyen féle sérülést okozhat 6. megsérti bármilyen személy bármilyen jogát 7. megszeg bármilyen alkalmazandó törvényeket, előírásokat vagy szabályozásokat 8. szoftver vírusokat tartalmaz vagy bármilyen más rosszindulatú kódot 9. vélhetően zaklató természetű

Üzleti feltételek

Telefonszám:  06-70/678-8728

Árképzés

Az árak magyar forintban (HUF) vannak megadva, és tartalmazzák az ÁFÁ-t!

Jogai

Elektronikus Kereskedelem (2000/13/EC), Tisztességtelen Kereskedelmi Gyakorlatokról szóló Irányelv, Tisztességtelen Szerződési Feltételek (93/13/EC) és a kapcsolódó állítások és a tisztességes kereskedelmi törvények által elidegeníthetetlen jogai vannak, és orvoslásért folyamodhat, ha úgy véli, hogy valami, amit az oldalunkról vásárolt nem az a minőség, amit az adott áron elvárt vagy, ahogy le volt írva. Ezek a jogok azon felül vannak és nem korlátozottak az alább található információk által, amik a törlési, visszatérítési és kárpótlásai irányelvünkről szólnak. Bármilyen panasz esetén kapcsolatba léphet az Európai Fogyasztó Védelmi Megbízottal.

Törlések, visszatérítések és kárpótlások

Minden az online shop-unkon keresztüli termékünk esetén visszaküldhet bármilyen sérült, vagy nem kívánt terméket 8 napon belül, a vételár azonnali visszatérítéséhez. A kiszállítási költséget is visszatérítjük, ha a probléma a mi hibánkból fakad. Kérjük gondoskodjon arról, hogy a csomag tartalmazza az eredeti csomagolási jegyzéket és a termék biztonságosan be van csomagolva.

Kézbesítés

Az aktuális kézbesítési feltételeket részletezve megtalálja az 5. fejezetben- „Vásárlói információk, fizetési és szállítási feltételek”. E-mailben fogjuk értesíteni a terméke kiszállításának napjáról. Ha a megrendelt termék nincs raktáron, e-mailben értesítjük a várható kiszállításról.

Biztonság

Minden részlet, köztük a hitelkártya információk, amit ezen az oldalon keresztül eljuttat, a biztonsági szerverünkön megy keresztül, ami 128-bites kódolást ad.

Ezen Üzleti Feltételek változásai

Az EUJUICERS.HU bármikor módosíthatja ezeket a feltételeket, anélkül, hogy biztosítaná az erről való tájékoztatást. Ilyen módosítások után folytatott oldal használata, a módosítás Ön általi elfogadását jelenti. Ez okból, minden oldal alján biztosítunk egy link-et az Üzleti feltételek eléréséhez- ajánlatos minden látogatása alkalmával ellenőrizni, mivel az oldal használatával, kötve lesz hozzá.